255782_790

واردات هزاران تن برنج با مصوبه خاص در فصل ممنوعه!...

روزنامه جوان از واردات برنج انتقاد کرده است:‌ اخبار رسیده به «جوان» حکایت از واردات هزاران تن برنج دارد که بر خلاف دستور وزیر جهاد کشاورزی وارد شده است. وی گفته بود از آخرین روز تیرماه حتی یک کیلوگرم...