692566_387

انبه کیلو 14 هزار تومان

انبه درجه یک با قیمت هر کیلو ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان در میوه فروشی‌های سطح شهر، جز گران‌ترین میوه ها درفصل تابستان شمرده می‌شود. ...