57321754

برنامه‌های رادیو اقتصاد متناسب نیاز مخاطبان طراحی شده است...

مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی رادیو اقتصاد اظهار کرد: این شبکه رادیویی با شعار «صدای اقتصاد درون‌زای ایران»، برای تحقق اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس چشم‌انداز، ماموریت، اهداف کلان و خرد و هم...
139409021025069166558964

کارت سوخت به شرط رفع اشکالات مانع موثر قاچاق است...

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که با مدیریت سوخت در کشور نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت گفت: استمرار فعالیت سامانه هوشمند سوخت به شرط رفع اشکالات قبلی در جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت بهین...