آیا وضعیت معاش کارگران بهبود یافته است؟ ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۰ حداقل نرخ دستمزد کارگران معادل ۳۲ درصد از متوسط هزینه خانوار شهری بود که این میزان در سال ۱۳۹۰ با یک درصد کاهش به ۳۰ درصد رسید. در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ حداقل هزینه دستمزد کارگران نسبت به متوسط هزینه‌های خانوار شهری کاهش بیشتری یافت و به ۲۸ درصد رسید، ولی این میزان در سال ۱۳۹۳ بهبود یافته و ۳۱ درصد ارتقا یافت.

اقتصاد پرس: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۳، به طور متوسط هزینه هر خانوار ایرانی،‌ ماهیانه معادل یک میلیون و ۹۵۷ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل آن معادل ۱۴ درصد رشد کرده است.

حداقل نرخ دستمزد کارگران در  این سال نیز با ۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۲ به ۶۰۹ هزار تومان رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران ۳۱ درصد از متوسط هزینه های خانوار شهری است.

همچنین مرکز آمار ایران به طور متوسط هزینه‌ درآمد هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۲ را، ماهیانه یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان اعلام کرده است که نشان‌دهنده‌ رشد ۲۵ درصدی هزینه‌ خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۱ است.

در سال ۱۳۹۲ حداقل نرخ دستمزد کارگران نیز با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران ایرانی معادل ۲۸ درصد از هزینه خانوار شهری در ایران بوده است.

در سال ۱۳۹۱، هزینه‌ی هر خانوار ایرانی ماهیانه معادل یک میلیون و ۳۶۹ هزار تومان بوده است، که نسبت به سال قبل ۲۷٫۱ درصد افزایش یافته است. حداقل نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ نیز با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان رسید.در سال ۱۳۹۱ نیز حداقل دستمزد کارگران معادل ۲۸ درصد از متوسط هزینه خانوار شهری بوده است.

به طور متوسط هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۰، ماهیانه معادل یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال ۱۳۸۹، معادل ۱۶٫۵ درصد افزایش یافته است. همچنین در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگر معادل ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است که نسبت به سال قبل افزایش ۹ درصدی را تجربه کرده است. در این سال حداقل نرخ دستمزد کارگران معادل ۳۰ درصد از متوسط هزینه‌های خانوار شهری ایرانی در سال ۱۳۹۰ است.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد هزینه‌ هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۹، ماهیانه معادل ۹۴۷ هزار و ۳۳۳ تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۱۴٫۶ درصد افزایش یافته است. حداقل نرخ دستمزد کارگران در این سال معادل ۳۰۳ هزار و ۴۸۰ تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است. داقل دستمزد کارگران در این سال معادل ۳۲ درصد از متوسط هزینه‌ خانوار شهری است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه گفته شد، اگر یک کارگر ایرانی تنها نان‌آور یک خانوار چهار نفره باشد و به اندازه حداقل نرخ دستمزد کارگران حقوق بگیرد، حقوق دریافتی ماهیانه‌اش برای تامین هزینه‌های خانوار خود به اندازه‌ ۳۲ درصد از متوسط هزینه‌ خانوار شهری در ایران است. قدرت تامین هزینه‌ خانوار توسط کارگرانی که با حداقل نرخ دستمزد روزگار می‌گذرانند در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاهش محسوسی یافته و به ۲۸ درصد رسیده است، ولی این روند در سال ۱۳۹۳، بهبود یافته و به ۳۱ درصد رسیده است.

منبع: ایسنادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.