13941205131819247196554

وزارت نیرو خواستار استرداد لایحه دریافت عوارض برق شد...

با اتمام بررسی قانون بودجه در صحن مجلس، مجددا بررسی لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر در برنامه صحن علنی قرار گرفت. اما وزارت نیرو درخواستی را با امضای چیت چیان به دولت ارائه داده و خواستار استرداد ای...