1462890360739_photo_2016-05-10_15-36-28

آخرین خبرها از سوئیفت و مالیات‌ از حساب بانکی...

رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی مهم‌ترین مسائل روز اقتصادی کشور به بیان آخرین وضعیت فعالیت سوئیفت پرداخت و گفت: در این زمینه بخش زیادی از مشکلاتی که مربوط به تحریم‌های ثانوی و برجام بوده برطرف ش...