139312141822072264868214

کم‌آبی استفاده ازپساب فاضلاب راجدی‌ترکرد/ تأمین آب ازفاضلاب...

کلیت طرح های تهیه آب شرب از پساب فاضلاب که هم اکنون در مرحله تحقیقات است به این صورت است که با تصفیه چندباره و دقیق پساب فاضلاب شهرها و روستاها و حذف تمامی مواد مخلوط و محلول، آب مقطر تهیه شده و سپس ...
4881901_129

ایجاد زنجیره یکپارچه از واحدهای تولیدی در افزایش بهره وری...

اقتصادپرس: ارتقای کیفیت و قدرت رقابت تولیدات داخلی از مهم ترین دغدغه های مسئولان برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی و سبقت گرفتن از رقبای خود در عرصه های مختلف صنعت و تکنولوژی است ؛ در حقیقت اگر بتوان...
01

اولین عامل افزایش بهره وری؛ کاهش هزینه تولید...

اقتصادپرس: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران را تا این حد عقب نگه داشته است میزان پایین بهره وری در کشور است که  طبق گزارش رسمی سازمان بهره‌وری آسیا، سهم بهره‌وری در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از ۱۰...