منفعت خرید سکه و زیان نگهداری دلار ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵

در ارتباط با نرخ یورو نیز افزایش یورو ۱‌درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه ۶٫۸‌درصدی و ۳٫۷‌درصد کمتر از نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد ۹۵ است و نگهداری یورو نیز از این نظر به زیان بوده است.

اقتصادپرس:شاخص‌های ماهانه اقتصادی در خردادماه ۹۵ که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر کرده و مقایسه رشد نرخ دلار، یورو و سکه طلا با نرخ تورم، نشان می‌دهد که نگهداری دلار و یورو در یک‌سال اخیر در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم ۱۲ماهه، با زیان مواجه بوده در حالی که نگهداری سکه طلا با سود و منفعت نسبی مواجه شده است.

 

در خرداد ماه ١٣٩۵ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا ۳۴۶۹۳ریال بود که ۰٫۳‌درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در مقایسه با مشابه سال قبل ۴٫۷‌درصد رشد کرده است. در سه ماه اول سال ۹۵ نیز متوسط قیمت فروش یک دلار ۳۴۷۳۲ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٫۴‌درصد افزایش داشته است.

 

مقایسه قیمت دلار با افزایش ۴٫۷‌درصدی در یک سال منتهی به خرداد ۹۵، در مقایسه با تورم نقطه به نقطه ۶٫۸‌درصدی خرداد ۹۵ به خرداد ۹۴ و تورم ۱۲ماهه ۹٫۵‌درصدی منتهی به خرداد ۹۵، نشان‌دهنده این واقعیت است که نرخ دلار با وجود تقویت ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر جهان، در اقتصاد ایران کمتر از نرخ تورم افزایش داشته است و از این جهت باعث رشد انگیزه و تشویق صادرکنندگان نمی‌شود.

 

به عبارت دیگر، رشد نرخ دلار ۲‌درصد کمتر از نرخ تورم نقطه به نقطه و ۴٫۸‌درصد کمتر از تورم ۹٫۵‌درصدی یک سال اخیر بوده و نگهداری دلار به معنای زیان ۲‌درصدی در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه بوده و مشوق صادرات کشور نیست. همچنین قیمت یک یورو در خرداد ۹۵ به ۳۹۱۶۹ریال رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۶‌درصد کاهش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٫۸‌درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک یورو نیز در سه ماه اول ۹۵ به ۳۹۳۷۰ریال رسید که نسبت به دوره بهار سال ۹۵ معادل ۶٫۹‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ارتباط با نرخ یورو نیز افزایش یورو ۱‌درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه ۶٫۸‌درصدی و ۳٫۷‌درصد کمتر از نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد ۹۵ است و نگهداری یورو نیز از این نظر به زیان بوده است.

موضوع با اهمیت این است که افزایش نرخ دلار در برابر ریال ایران با وجود تقویت آن در برابر یورو و سایر ارزهای معتبر جهان در بازار بین المللی، کمتر از افزایش نرخ یورو در یک‌سال اخیر بوده و نشان می‌دهد بانک مرکزی، سیاست‌هایی را برای کنترل نرخ دلار و ثبات آن در بازار ارز به کار گرفته است.

 

رشد نرخ سکه بالاتر از تورم

آمار متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهارآزادی (طرح قدیم و جدید) در بازار آزاد شهر تهران نشان می‌دهد در خردادماه ١٣٩۵ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران به ۱ میلیون و ۱۵هزار و ۷۰۰تومان و طرح جدید به ۱ میلیون و ۱۷هزار و ۹۰۰تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱٫۶‌درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰٫۳‌درصد افزایش نشان می‌دهد. در سه ماه اول سال ١٣٩۵ متوسط قیمت فروش یک سکه طرح قدیم تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران ۱ میلیون و ۲۳هزار و ۵۰۰تومان و طرح جدید ۱ میلیون و ۲۵هزار و ۵۰۰تومان بود که نسبت به دوره بهار سال ۹۴ معادل ۸٫۸‌درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد نرخ سکه با نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به خرداد ۹۵ نیز نشان می‌دهد نرخ سکه معادل ۰٫۸‌درصد بیش از نرخ تورم ۱۲ماهه و ۳٫۵‌درصد بیش از نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش داشته است. از این نظر نگهداری سکه در مدت یک‌سال اخیر در مقایسه با نرخ تورم دارای منفعت و سود بوده در حالی که نگهداری دلار و یورو به زیان نگه دارنده ارز بوده است. شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ١٣٩۵ به ۲۴۰٫۹ رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۱٫۲ و ماه مشابه سال ١٣٩۴ معادل ۶٫۸‌درصد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سه ماه اول به ۲۳۸٫۳ بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ١٣٩۴ معادل ۷٫۲‌درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در خردادماه ١٣٩۵ به عدد۲۲۷٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل۱٫۲ و ماه مشابه سال قبل ۷٫۲‌درصد افزایش یافته است.

 

رشد شاخص بهای تولید‌کننده فقط ۱٫۶‌درصد

شاخص بهای تولید‌کننده نیز در ایران در خردادماه ١٣٩۵ به عدد ۲۱۸٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ و ماه مشابه سال ١٣٩۴ معادل ۱٫۶ افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در سه ماه اول سال ١٣٩۵ به عدد ۲۱۷٫۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲٫۷‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

کاهش ۱۱‌درصدی شاخص بهای کالاهای صادراتی

شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در خردادماه ١٣٩۵ به عدد ۲۹۰٫۷ رسیده که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱٫۱‌درصد کاهش یافته است.

متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در سه ماه اول سال ١٣٩۵ به ۲۱۰ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳٫۴‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

این موضوع نشان می‌دهد شرایط اقتصاد کشور مشوق صادرات در دوره یک‌سال گذشته نبوده و به زیان انگیزه و رشد صادرات متاثر از شاخص بهای کالاهای صادراتی حرکت کرده است.

 

افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در خردادماه ١٣٩۵ به عدد ۲۶۴٫۴  رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱٫۳و ماه مشابه سال ١٣٩۴ معادل ۹٫۳‌درصد افزایش داشته است. شاخص‌های دستمزد بنابه ۲۳۸ و کارگر ساده ساختمانی به ۲۵۴٫۲ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱٫۴ و ۱ و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷٫۹ و ۵٫۸‌درصد رشد کرده است.  متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در سه ماه اول سال ١٣٩۵ به عدد ۲۶۱٫۴ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹٫۵‌درصد رشد کرده و در سه ماه اول سال ۹۵ متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۲۳۵٫۱ و ۲۵۱٫۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷٫۶ و۵٫۸‌درصد افزایش داشته‌اند.

 

کاهش مبلغ سفته و برات واخواست شده

در خردادماه ۹۵ بالغ بر ۳۳٫۶میلیارد ریال سفته و برات در تهران فروخته شد که نسبت به ماه قبل ۶٫۴‌درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۵٫۳‌درصد کاهش نشان می‌دهد .

در سه ماه اول سال ١٣٩۵ بالغ بر ۸۸٫۷ میلیارد ریال سفته و برات در تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ١٣٩۴ معادل ۷۱٫۴‌درصد کاهش نشان می‌دهد.  آمار سفته و برات واخواست شده در شهر تهران نیز نشان می‌دهد ۹۰۰برگ به مبلغ ۱۱۶٫۹میلیارد ریال واخواست شده که شاخص تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به ۶۰٫۶ و ۳۳٫۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۸‌درصد از نظر تعداد افزایش داشته و از نظر مبلغ نیز ۴۶٫۵‌درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶٫۴‌درصد از نظر تعداد و ۳۱٫۶‌درصد از نظر مبلغ افزایش داشته است.

در سه ماه اول سال ١٣٩۵ نیز حدود ۲٫۳هزار برگ سفته و برات به مبلغ ۳۷۶میلیارد ریال در تهران واخواست شده و متوسط شاخص تعداد به ۴۸٫۸ و به مبلغ ۳۵٫۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد ۰٫۴‌درصد افزایش و از نظر مبلغ ۱۹٫۲‌درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سه ماه اول ۹۵ به عدد ۶۸٫۲ رسید  که این عدد در سه ماه اول ۹۴ معادل ۱۰٫۲٫۹ بوده و نشان‌دهنده کاهش تقریبا ۳۵‌درصدی عدد متوسط سفته و برات واخواست شده است.

منبع: جام نیوزدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.