واگذاری زمین رایگان به ۲۵۰۰ خانواده تهرانی مشمول قانون جوانی جمعیت

واگذاری زمین رایگان به ۲۵۰۰ خانواده تهرانی مشمول قانون جوانی جمعیت

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از برگزاری آیین اعطای قرارداد واگذاری زمین رایگان به به ۲۵۰۰ خانواده مشمول قانون جمعیت جوانی (طرح پویش پیامبر رحمت) در استان تهران طی روز یکشنبه (فردا، نهم مهرماه) با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.