2160690

تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس

محمدرضا پورابراهیمی در این جلسه که در سازمان بورس تشکیل شد، با اشاره به لزوم تجدید نظر در قوانین موجود در حوزه سازمان بورس اوراق بهادار گفت: به مسئولین سازمان بورس پیشنهاد می‌شود که قوانینی را که در ...
article

جبران کسری بودجه ازطریق ارز،متضاد با سیاست کنترل تورم است...

دکتر محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس یکی از اهداف اصلی اقتصاد کشور را تک نرخی شدن دانست و عنوان داشت: با اینکه دولت بارها اعلام کرده است که قصد تک نرخی کردن ارز را دارد، اما این مسئله اتفاق نیافتاد...