2163173

ایجاد مرکز مالی بین‌المللی/صدور۶۲۲کد سهامداری برای خارجی‌ها...

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از صدور ۶۲۲ کد سهامداری برای خارجی‌ها در تهران خبر داد و گفت:مرکز مالی بین‌المللی با حضور بانک‌های خارجی در شهر فرودگاهی امام (ره) راه‌اندازی می‌شود. ...
c048df13f36465970ecbdf49712cc3ba_S

تضمین سرمایه؛ شرط رشد بورس

اخباری که در مورد ورود سرمایه گذار خارجی به کشور مطرح می شود زمانی عینیت پیدا می کند که دولت سرمایه های وارده را تضمین کند و سرمایه گذاران فعالیت خود را آغاز نمایند؛ چرا که بورس ایران بسیار ریسک پذیر...
139412091800484457240194

خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران شرط‌های جدید می‌گذارند...

مدیرعامل آذین خودرو با بیان اینکه هم اکنون بخش خصوصی کشور به دلیل نوسانات شدید بازار کمتر در حوزه تولید سرمایه گذاری می‌کند، گفت: در این شرایط چگونه توقع دارید شرکت‌های خارجی در بازار ایران سرمایه گذ...