13930515000801_PhotoA

اعطای 15 میلیاردریال تسهیلات به سازندگان بازی‌های رایانه ای...

دبیر وجوه اداره شده وزارت ICT، با اشاره به معرفی ۱۲ شرکت از سوی بنیاد بازی های رایانه ای جهت اخذ تسهیلات از تصویب اعطای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به این شرکت‌ها از طریق پست خبر داد. ...