139402200940413685270564

صنعت میگو تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند...

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های پرورش آبزیان با اشاره به اینکه تنها ۱۰درصد ظرفیت های تولید میگو به کار گرفته می‌شود گفت: صنعت میگو ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل به صورت مستقیم و ۳شغل به صورت غیر مستقیم در هر هکتار...
139308180828446074038594

تعاونی‌ها هم بورس‌دار شدند

رئیس اتاق تعاون ایران از توافق نهایی با سازمان بورس برای راه اندازی بورس تعاون خبر داد و گفت: سازوکار فعالیت این بورس به عنوان یک بورس مستقل تا یکی دو هفته آینده به بخش تعاون اعلام می شود....
1392020410414671427124

شرط تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد؛ جذب سرمایه‌‌ها...

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه مشکل اصلی بخش تعاون عدم اجرای قوانین و سیاست‌هاست گفت:تحقق سهم ۲۵ درصدی مستلزم این است که حداقل ۴۵ درصد از سرمایه گذاری های جدید کشور در قالب تعاونی‌ها انجام ش...
13930430000382_PhotoA

وعده جدید ایجاد 100.000 شغل تعاونی با اما و اگرها...

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جدیدترین وعده اشتغالی دولت، گفت: «اگر» ۱۰۰۰ میلیارد تومان صندوق توسعه ملی به بخش تعاون اختصاص دهد، با هزینه ۶۰ میلیون تومان بابت ایجاد یک شغل تعاونی، در مج...