دلایل رسوب و انباشت کارت‌های ملی هوشمند

دلایل رسوب و انباشت کارت‌های ملی هوشمند

کارت ملی هوشمند مهمترین سند احراز هویت است و با وجود اینکه سازمان ثبت احوال کشور برای برخی افراد کارت‌های ملی هوشمند صادر کرده است اما این کارت‌ها به دست متقاضیان نمی‌رسد که علل متعددی دارد.
سایت “ثبت احوال” هک شد؟

سایت “ثبت احوال” هک شد؟

در حالی که اخباری درباره هک شدن سازمان ثبت احوال در فضای مجازی منتشر شده، خبرگزاری تسنیم به نقل از مسئولین سازمان ثبت احوال این موضوع را تکذیب کرد.
راه اندازی سامانه تعاملی نام

راه اندازی سامانه تعاملی نام

معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال کشور از ایجاد سامانه تعاملی «نام» سازمان ثبت احوال کشور در جهت کاهش میزان مراجعات حضوری خبر داد.