122364

روباهی که گرگ می شود

تروریسم در ایران در نخستین حلقه پیچیده خود با نام گروهک منافقین پیوند دارد. به طوری که از میان بیش از ۱۷ هزار شهیدی که در ایران در قالب اقدامات تروریستی جان باخته اند قتل عام بیش از ۱۲ هزار نفر آنها ...