718588_231

نساجی ترکیه از رونق افتاد

فعالان بخش نساجی ترکیه به دلیل شرایط نامطلوب این کشور به دنبال جایگزین کردند سرمایه‌های خود هستند که این را می‌توان از بررسی بازار ایران دریافت. ...