128806_730

دولت با برخورد با متخلفان حقوق‌های نجومی،سرمایه‌سوزی ‌نکند!...

چند صباحی است که موضوع فیش های حقوقی گریبان دولت را گرفته است. از همه اکناف؛ دولت تحت فشار است که باید با مدیران خود برخورد کند. روزی نیست که جراید محافظه کار تیتری علیه دولت نزنند و بحرانی نتراشند و...