139407260954563296319834

کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید حقوق بگیران یکی از دلایل رکود است...

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه اولین گام برای خروج از رکود تحریک تقاضا و تقویت قدرت خرید است گفت:قدرت خرید طبقه حقوق بگیر از سال ۹۱ به بعد حدود ۴۰درصد کاهش یافته است و...