Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-18 04:18:08Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

اما و اگرهای داخلی‌سازی خودروهای خارجی...

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: «زمانی که قطعه‌ساز و خودروساز روی ساخت داخل سرمایه‌گذاری می‌کنند، آن هم در شرایطی که نمی‌دانند عاقبت آن خودرو در بازار چه خواهد بود، در صورت بروز مشکل، زیان‌های زیادی را مت...
139502131337006187622414

بررسی چرایی اجرا نشدن دستور سال ۹۳ زنگنه در مجلس...

عصر امروز در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ادامه بررسی های موضوع حمایت از ساخت تولید داخل در صنعت نفت دستور سال ۹۳ وزیر نفت در خصو...