13941116000016_PhotoA

رد مخالفت وزیر ارتباطات با ادامه فعالیت تلگرام...

بعد از آنکه دیروز رسانه‌ها به نقل از وزیر ارتباطات از مخالفت وی با ادامه فعالیت تلگرام در ایران خبر دادند؛ وزارت ارتباطات با صدور اطلاعیه‌ای آن را سوء برداشت‌های رسانه ای تلقی کرد و هدف از صدور این ا...
139505121343573008272714

تلگرام در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون ایرانی بیانیه داد...

بعد از گزارش افشاگرانه رویترز در ارتباط با هک شدن حساب ۱۵ میلیون کاربر ایرانی که نهایتا منجر به مختل شدن ارتباطات برخی افراد صاحب منصب و روزنامه‌نگاران شده است، شبکه تلگرام بیانیه صادر کرد....
13940521000428_PhotoA

سرور تلگرام باید به ایران منتقل شود

در حالی که انتقال سرور تلگرام به ایران بارها مورد تاکید قرار گرفته، دیروز وزیر ارتباطات گفت: هیچگاه درباره انتقال سرور تلگرام به ایران صحبتی نکردم،اما درست چند ساعت بعد شورایعالی فضای مجازی موضع متفا...