بر اساس آمار گمرک؛ 81 تن فلاسک وارد کشور شد ۸ تیر, ۱۳۹۵

طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ , ۸۱ تن فلاسک وارد کشور شده است.

اقتصادپرس: طبق آمار گمرک در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵ , ۸۱ تن فلاسک وارد کشور شده است.

گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری۱۵۰۱۸۲ و ارزش ریالی ۴,۵۴۵,۹۴۸,۳۶۲وارد کشور شده است.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ چین ۱۰۸ ۳,۸۰۵,۴۵۲ ۱۲۶
۱ چین ۱۰,۱۳۴ ۴۴۵,۴۷۶,۰۵۲ ۱۴,۷۲۲
۱ چین ۲۴,۰۵۲ ۱,۰۱۲,۲۰۲,۵۴۲ ۳۳,۴۸۶
۱ چین ۳۷۹ ۱۳,۹۰۷,۹۴۲ ۴۶۰
۲ چین ۱۹۶ ۱۴,۸۳۴,۷۵۰ ۴۹۰
۲ چین ۳۲,۷۰۲ ۲,۳۰۴,۲۷۰,۳۵۴ ۷۶,۰۷۵
۲ چین ۵۴۰ ۴۰,۸۹۹,۶۰۰ ۱,۳۵۰
۲ چین ۸,۷۵۵ ۳۴۰,۱۶۲,۵۰۰ ۱۱,۲۴۴
۲ چین ۸۰۳ ۲۵,۳۸۸,۰۴۵ ۸۳۸
۲ ژاپن ۲,۸۴۵ ۱۹۸,۹۸۴,۱۲۸ ۶,۵۶۸
۲ امارات متحده عربی ۹ ۸,۱۷۰,۲۰۰ ۲۷۰
۲ امارات متحده عربی ۲۹ ۲,۱۸۱,۳۱۲ ۷۲
۲ امارات متحده عربی ۲۷۲ ۹,۷۲۱,۴۸۵ ۳۲۱
۲ سوئیس ۷۴۷ ۱۲۵,۹۴۴,۰۰۰ ۴,۱۶۰


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *