فرار از پاسخگویی با سیاسی کردن فیش های حقوقی ۱۹ مرداد, ۱۳۹۵

نیمه اردیبهشت ماه امسال بود که انتشار تصویر فیش‌های حقوقی چندده میلیونی معاونان بیمه مرکزی، از سلسله پرداخت‌های نامتعارف در دولت پرده برداشت. بر اساس فیش‌های حقوقی تنها ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق ‌گرفته بودند و حقوق یکی از آنها ۸۷ میلیون تومان بود.

اقتصادپرس: نیمه اردیبهشت ماه امسال بود که انتشار تصویر فیش‌های حقوقی چندده میلیونی معاونان بیمه مرکزی، از سلسله پرداخت‌های نامتعارف در دولت پرده برداشت. بر اساس فیش‌های حقوقی تنها ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق ‌گرفته بودند و حقوق یکی از آنها ۸۷ میلیون تومان بود.

هنوز تبِ انتشار فیش‌های مدیران بیمه فروکش نکرده بود که نوبت به فیش‌های نجومی مدیرعامل برخی بانک‌‌های دولتی از جمله بانک رفاه و نهایتا حقوق سید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی رسید. افشای پرداختی‌های نجومی به کارکنان و زیرمجموعه‌های دولتی، مدتی است که به حرکت افتاده است، فیش‌هایی که از درآمد ۴۰ و ۵۰ میلیونی شروع و به دریافت‌های ۵۰۰ میلیونی نیز رسید. پرداخت‌هایی که مستقیم از حساب بیت‌المال انجام می‌شود.

این در حالی است که دولت پایه حقوق کارگران و کارمندان را حدود ۹۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و با یک حساب سرانگشتی به این نکته پی خواهید برد که با حقوق یک مدیر می‌توان حقوق چند کارمند و کارگر را تأمین و پرداخت کرد. کارگران و کارمندانی که با ارتباط مستقیم، محور اصلی تولید ملی محسوب می‌شوند و نسبت به مدیران نقش پررنگ‌تری را در چرخه اقتصاد ایفا می‌کنند.

سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه پاسداران در این خصوص معتقد است که برخی با سیاسی کردن موضوع فیش های حقوقی به دنبال فرار از پاسخگویی هستند. افرادی که این موضوع را سیاسی جلوه می دهند، خواسته یا ناخواسته به استمرار فساد مالی و اقتصادی در مدیران کشور کمک می کنند.

همچنین وی معتقد است که در این شرایط قوه قضائیه در برخورد و پیگیری فساد مالی و اقتصادی دولتمردان بایستی با شهامت و جسارت، مراعات هیچ شخصی را با هر نسبت فامیلی و نزدیکی به مدیران و مسئولین را رعایت نکند.

آنچه در ادامه می‌آید، ماحصل گفت‌وگوی خبرنگار حوزه سیاسی عصر امروز با معاون سیاسی سپاه است:

**روحیه معنوی در اوایل انقلاب و دوران مقدس دلیل عدم اشرافی گری در مسئولین بود

*عصر امروز: روحیه اشرافی گری و فساد مالی و اقتصادی در دولتمردان از چه زمانی و چگونه شروع شد؟

سردار سنایی راد: در اوایل انقلاب زمانی که انقلاب تصبیت نشده بود و همچنین نظام را خطراتی تهدید می کرد، عموما مسئولین و مدیران از اشرافی گری مبرا بودند. زیرا فضای معنوی اوایل انقلاب و دوران مقدس موجب می شد که روحیه اشرافی گیری در مسئولین و مدیران کشور بوجود نیاید. همچنین ریسک حضور در عرصه های مدیریت کشوری بالا بود. یعنی خطر ترور فقط در فرماندهان نظامی نبود بلکه از فرماندار تا قاضی دادگاه و حتی مسئولین رده میانی کشور در معرض تهدید و ترور بودند.

**روحیه اشرافی گری از دوران سازندگی شروع شد

از زمانی که این تهدید و خطر ترور در بین مدیران کاهش یافت. یعنی بعد از جنگ و به خصوص از دوران سازندگی به تدریج علائمی از اشرافی گری در بین مدیران کشور پدید آمد.

واقعیت این است که روحیه اشرافی گری در مدیران کشور در مغایرت کامل با روحیه انقلابی گری قرار دارد. خصلت انقلابی دارای ویژگی هایی از جمله ساده زیستی، توان تحمل سختی، ایثارگری، فداکاری و صداقت با دیگران است و کسی می تواند انقلابی باشد که دارای این ویژگی ها باشد. بنابراین ماهیت پدیده شوم اشرافی گری یک آفت برای روحیه انقلابی گری محسوب می شود که لازمه کار جهادی برای هر مدیر موفق در نظام انقلابی و دینی است. بنابرین روحیه اشرافی گری منشاء و دلیل اصلی بسیاری از انحرافات در افرادی است که اختیاری بر بیت المال دارند.

مسائل فرهنگی و رفتاری که به طور مستقیم و یا با واسطه عامل انحراف برای مدیران و مسئولین است، بارها از سوی رهبر انقلاب به مدیران کشور هشدار داده شده است.

**با سیاسی کردن موضوع به دنبال فرار از پاسخگویی هستند

*عصر امروز: برخی به دنبال سیاسی کردن فیش های نجومی و فساد اقتصادی در مدیران و مسئولین هستند. البته در این میان افراد و گروه های همدیگر را متهم می کنند و به دنبال این هستند که بگویند که این مسئله تصویه حساب سیاسی است و نه مطالبه مردم. با این توضیح سیاسی کردن این موضوع با چه هدفی و از سوی چه افرادی دنبال می شود؟

سردار سنایی راد: یکی از راههای فرار از پاسخگویی، سیاسی کردن موضوعات است. البته فیش های حقوق های نجومی و همچنین فساد های اقتصادی و مالی در چند دولت سابقه داشته است. بنابراین نمی توانیم بگوئیم که دولت فعلی و یا دولت قبلی مقصر است. همچنین همه مدیران و مسئولین شهروندان این کشور هستندکه هر کدام به نوعی به جناح ها و گروه های سیاسی منتصب هستند.

بنابراین در این شرایط برخی به دنبال سیاسی کردن این موضوع هستند که باید گفت این افراد با هدف فرار از پاسخگویی و پرتاب توپ در زمین حریف است. افرادی که این موضوع را سیاسی جلوه می دهند، خواسته یا ناخواسته به استمرار فساد مالی و اقتصادی در مدیران کشور کمک می کنند.

**مقابله با فیش های نجومی و فساد اقتصادی مسئولین، مطالبه مردم است

*عصر امروز: خواستگاه اصلی پیگیری فساد اقتصادی و فیش های نجومی مدیران مسئولین از چه سمتی دنبال می شود؟

سردار سنایی راد: در حال حاضر فرصتی پیش آمده است تا این غده چرکین نظام را درمان کرد. البته مقابله با فساد مالی و اقتصادی مدیران کشور خواست رهبری و همچنین یک مطالبه ملی است . بنابراین اگر آقایان در خیابان ها با وضعیت مالی و معیشتی مردم سرکار داشته باشند، به خودشان اجازه فرار از پاسخگویی نمی دهند زیرا حقیقت این است که امروز مردم توقع برخورد و مقابله با این پدیده شوم را دارند.

**مقابله دولت با فساد مالی و اقتصادی موجب محبوبیت دولت می شود

*عصر امروز: پیگیری و برخورد دولت با فساد مالی و اقتصادی مسئولین چه منافعی برای دولت خواهد داشت؟

سردار سنایی راد: امیدوارم که فرصت سوزی نشود و برخورد با این موضوع صورت گیرد. البته چنانچه با این پدیده شوم برخورد صورت بگیرد، برای افرادی که به دور از شعارها و تشریفات به سمت مقابله با این مشکل حرکت و به رفع این معضل کمک می کنند، موجب محبوبیت می شود.

**مقابله با فساد باید از نزدیکان و اقوام مسئولین نظام شروع شود

*عصر امروز: فساد در دولتمردان در اکثر مواقع با واسطه و  از سوی نزدیکان و اقوام مسئولین صورت می گیرد. ب این توضیح مقابله با فساد در مدیران از کجا و چگونه باید شروع شود؟

سردار سنایی راد: در برخی موارد، افرادی که در موضوع فسادهای مالی و اقتصادی، ذی نفع هستند، به دنبال سیاسی کردن این موضوع هستند تا بتوانند از این شرایط سوء استفاده کنند. واقعیت این است که در برخورد با مفاسد اقتصادی باید از اطرافیان و نزدیکان مدیران و مسئولین شروع کرد. زیرا معمولا این افراد واسطه سوء استفاده ها هستند و به نوعی با دلالی و لابی گری دلیل فساد هستند.

**ملاحظات خویشاوندی و روابط سیاسی موجب استمرار فساد می شود

این افراد تصور می کنند که یک حاشیه امن دارند. بنابراین چنانچه قرار باشد که با فساد در کشور برخورد جدی و موثر صورت گیرد، نباید هیچ گونه ملاحظه ای به جهت وابستگی خویشاوندی و قومی این افراد با مسئولین رعایت شود. زیرا همین ملاحظات است که به پدید آمدن این مشکل و استمرار آن کمک کرده است.

**متخلفان از روابط سیاسی و نسبت خویشاونی خود جهت فرار از پاسخگویی استفاده خواهند کرد 

*عصر امروز: نزدیکان و اقوام مسئولین و مدیران کشور که فساد می کنند چه واکنش نسبت به مبارزه با فساد خواهند کرد؟ در این شرایط چه کاری باید کرد تا این افراد نتوانند با کمک گرفتن از روابط سیاسی خود از پاسخگویی فرار کنند؟

سردار سنایی راد: برخی از اطرافیان مدیران و مسئولین در زمره دانه درشت ها شمرده می شوند. به عبارت دیگر این افراد ذی نفوذانی هستند که برای خود یک حاشیه امن قائل اند. بنابراین چنانچه مقابله با فساد از اطرافیان مدیران و مسولین کشور شروع شود، فریاد سر خواهند داد و سعی خواهند کرد تا از از حواشی امن خود استفاده کنند.

در این شرایط قوه قضائیه باید با شهامت و جسارت، مراعات هیچ شخصی را با هر نسبت فامیلی و نزدیکی به مدیران و مسئولین را رعایت نکند.

*عصر امروز: برخورد و مقابله با فساد مالی و اقتصادی نزدیکان مسئولین کشور توسط خود آن مسئول چه فوایدی خواهد داشت؟

سردار سنایی راد: مسئولان محترم بدانند که چنانچه در مقابله با فساد مالی و اقتصادی اجازه بدهند که از افرادی که انتصاب آنها موجب لطمه و خسارت به اعتبارشان شده است، شروع شود و همچنین چنانچه برخورد با این متخلقات عادلانه و منصفانه باشد، آن زمان است که شاهد افزایش محبوبیت آن مسئول در بین مردم خواهیم بود.

منبع: عصرامروزدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.