مردم ایران عمدتاً مسمومند

مردم ایران عمدتاً مسمومند

عبدالمجید شیخی، کارشناس حوزه کشاورزی و استاد دانشگاه، با بیان اینکه مردم ایران در اثر تغذیه مسموم، دچار مسمومیت شده‌اند، از مراجع قضایی، و نهادها و دستگاههای امنیتی خواست با توجه به اسناد مسلم ارتباط تراریخته با صهیونیستها، به مسئله ورود کنند.