پارتی‌بازی کمیسیون تلفیق برای افزایش ۸ میلیونی حقوق کارکنان وزارت کشور !

پارتی‌بازی کمیسیون تلفیق برای افزایش ۸ میلیونی حقوق کارکنان وزارت کشور !

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است فقط با این مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور حدود ۸ میلیون تومان و سایر وزارتخانه‌ها با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز به میزان ۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

امضای تفاهم نامه ستاد انتخابات و مخابرات

امضای تفاهم نامه ستاد انتخابات و مخابرات

رئیس ستاد انتخابات کشور و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برای فراهم ساختن زیرساخت‌های مربوط به برگزاری هرچه بهتر انتخابات ۱۱ اسفند امسال، تفاهمنامه همکاری امضا کردند. ؛