امضای تفاهم نامه ستاد انتخابات و مخابرات

امضای تفاهم نامه ستاد انتخابات و مخابرات

رئیس ستاد انتخابات کشور و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، برای فراهم ساختن زیرساخت‌های مربوط به برگزاری هرچه بهتر انتخابات ۱۱ اسفند امسال، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.