رییس شورایعالی نظام پزشکی: طرح دارویار ساماندهی شود

رییس شورایعالی نظام پزشکی: طرح دارویار ساماندهی شود

رییس شورایعالی نظام پزشکی ایران با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها با اجرای طرح دارویار، بر ساماندهی هرچه‌ سریع‌تر این طرح تاکید کرد و گفت: این طرح برای پرداخت سریع‌ مطالبات داروخانه‌ها و ساده کردن فرآیند کار بود، اما اکنون در طرح دارویار دچار مشکل هستیم.