مصرف سرانه گوشتِ قرمزِ کارگران کمتر از ٧٠٠ گرم! بازنشستگانی هستند که ماه‌ها گوشت نمی‌خرند!

مصرف سرانه گوشتِ قرمزِ کارگران کمتر از ٧٠٠ گرم! بازنشستگانی هستند که ماه‌ها گوشت نمی‌خرند!

کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و از مشاوران اقتصادی دولت، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه ۲ کیلوگرم در سال است». به گفته او سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یکسال است.

سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور اعلام شد

سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور اعلام شد

رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام گفت: آمار دقیقی از سرانه مصرف گوشت در دست نیست. در حال حاضر بر اساس نیاز و تأمین بازار تخمین ما از سرانه مصرف گوشت ۵ کیلوگرم است.؛