رتبه ایران در تولید عسل اعلام شد

رتبه ایران در تولید عسل اعلام شد

مافیای شکر رسوخ کرده در صنعت زنبورداری که از دلالی شکر و توزیع عسل تغذیه‌ای بی‌کیفیت با نام عسل طبیعی، منافع سرشار بادآورده کسب کرده‌، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه استانداردسازی اجباری عسل است و اگر مطالبه‌گری و ایستادگی دلسوزان زنبورداری ایران نباشد، روز به‌روز شاهد افت کیفیت و کاهش اعتبار جهانی اصالت عسل طبیعی ایران خواهیم بود.