در این شهر آرژانتینی برق هرگز قطع نمی شود!/ چگونه برق از پوسته بادام زمینی تولید می‌شود؟

در این شهر آرژانتینی برق هرگز قطع نمی شود!/ چگونه برق از پوسته بادام زمینی تولید می‌شود؟

با استفاده از منبع زیست توده؛ یک نیروگاه انرژی پاک را برای ۳۰۰۰ نفر تامین می‌کند و مشکل طولانی مدت؛ زیست محیطی و اجتماعی حل می‌شود. این‌جا تیچینو است شهری در آرژانتین که با پوسته‌های بادام زمینی روشن می‌شود و برق در آنجا هرگز قطع نمی‌شود.