با دیپلماسی عزتمندانه ۲۵ میلیارد دلار از منابع ایران را آزاد کردیم

با دیپلماسی عزتمندانه ۲۵ میلیارد دلار از منابع ایران را آزاد کردیم

یک نماینده مجلس درباره آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران گفت: فرق بین دیپلماسی التماسی و دیپلماسی عزتمندانه در این است که وقتی با التماس مذاکرات را پیش می‌بردند تنها یک میلیارد دلار توانستند آزاد کنند اما الان بر اساس آنچه حکایت دارد بر اساس دیپلماسی عزتمندانه ۲۵ میلیارد دلار از منابع ایران درحال آمدن به سمت کشور است.