139301231051186272514304

جزئیات ۹ ایراد اساسی برطرف نشده در مدل جدید قراردادهای نفتی...

دولت در اصلاحیه های خود بر قراردادهای نفتی تصور می کند که از طریق افزودن کلمات و گنجاندن برخی عبارات نظیر"لزوم انتقال فناوری، لزوم استفاده از توان داخلی" و"اعمال حاکمیت ملی" در متن مصوبه، اشکالات اصل...
image_13950525926208

شما به مراسم تندیس‌فروشی دعوتید

ماجرا از یک ایمیل دریافتی شروع شد؛ یکی از شرکت‌های خصوصی برای حضور در مراسم اهدای تندیس نام‌ونشان ماندگار دعوت شده بود تا جایزه بگیرد. برای دریافت جایزه و میهمانانی هم که می‌توانست با خودش ببرد، با ت...