• maliat2

  بررسی راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی

  افرادی که مالیات نمی پردازند باید از حقوق شهروندی محروم شوند که کمترین آنها عدم بهر گیری از تسهیلات در بخش های مختلف است تا هزینه گزافی جهت عدم پرداخت مالیات به آنها تحمیل شود....

 • 2182976

  نشست بی ثمر رهبران اتحادیه اروپا

  این نشست که دو ماه پس از رای انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا برگزار شده فرصتی است تا رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا تعهد خود نسبت به اتحادیه اروپا را نشان بدهند هر چند که در پایان این نشست برنامه ا...

 • 12_13_541

  کاهش تورم یک دستاورد مقطعی است؟

  دولت نمی خواهد به هیچ وجه دستاورد کاهش تورم را از دست بدهد به همین جهت رکود در اقتصاد را پذیرفته است و درصدد است با تحریک تقاضا به سمت خروج از رکود حرکت کند امری که به نظر دست نیافتی می رسد....