کاسبان تحریم و FATF روزگاری محاکمه خواهند شد/ کاسبان، فیلتر دزدانی هستند که در پوشش قانون پنهان شده‌اند

کاسبان تحریم و FATF روزگاری محاکمه خواهند شد/ کاسبان، فیلتر دزدانی هستند که در پوشش قانون پنهان شده‌اند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفت: مخالفان اصلی تصویب fatfکسانی هستند که در دولت رییسی صاحب پست ها و مقام‌های بسیار شدند. شنیدم همین افراد زمانی که با تنگناها مواجه شدند در دولت تلاش کردند موانع را بر طرف سازند. کاسبان تحریم در هر سطح و رده ای روز و روزگاری در این کشور محاکمه خواهند شد.

عده ای نان‌شان در تحریم است دوست دارند که کشور در تحریم باشد تا این پول های حرام را به دست بیاورند

عده ای نان‌شان در تحریم است دوست دارند که کشور در تحریم باشد تا این پول های حرام را به دست بیاورند

یک نماینده سابق مجلس می گوید: می‌کنم اگر تحریم ها برداشته شده بود و برجام اجرایی می‌شد و عضو سازمان های بین المللی می‌شدیم، شاهد رخ دادن این فسادها نبودیم. عده ای دوست دارند که کشور در تحریم باشد تا این پول های حرام را به دست بیاورند و پول جابجا کنند.