ایران دارای پنجمین ذخیره مس دنیا است

ایران دارای پنجمین ذخیره مس دنیا است

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران گفت: ایران در صنعت مس دارای پنجمین ذخیره مس دنیا است و چهاردهمین کشور تولیدکننده کاتد مس به شمار می‌رود.