ماجرای منوی لاکچری آقازاده‌ها در مدرسه چه بود؟

ماجرای منوی لاکچری آقازاده‌ها در مدرسه چه بود؟

تورم، بیکاری و فقر شدید، از مهمترین تبعاتی است که در سایه دو قطبی شدن یک جامعه شاهد خواهیم بود. حقیقت تلخ است، ولی بخشی از جامعه ما در شرایط فقر مطلق دست و پا می‌زند. افزایش فساد اقتصادی و رانت خواری از دیگر تبعات افزایش دوقطبی شدن اقتصاد خواهد بود.