مردودی خودروهای نو در معاینه فنی

مردودی خودروهای نو در معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفت: حدود ۲۰ درصد از خودروهای غیر مشمول (صفر کیلومتر تا عمر چهار سال) از آزمون‌های معاینه فنی برتر مردود می‌شوند. ؛
معاینه فنی خارج از نوبت سرویس مدارس تهران

معاینه فنی خارج از نوبت سرویس مدارس تهران

مدیرعامل شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از اختصاص مرکز معاینه فنی شهید چمران به عنوان مرکز تخصصی تاکسی و شش خط معاینه فنی به صورت ویژه در مراکز سراج، الغدیر، شقایق، شهید آبشناسان، نیایش و دماوند به سرویس مدارس جهت پذیرش این خودروها بدون نیاز به دریافت نوبت اینترنتی و خارج از نوبت خبر داد. ؛
اجرای معاینه فنی سخت گیرانه تر در شهر تهران

اجرای معاینه فنی سخت گیرانه تر در شهر تهران

مدتهاست که زمزمه نوع جدیدی از معاینه فنی برای شهر تهران مطرح می شود و از آن به عنوان معاینه فنی سه سطحی نام برده می شود، معاینه فنی که قرار است مختص کلانشهرهای آلاینده همچون تهران باشد و هرچند که هنوز این مسئله در نهادهای تصمیم گیر مطرح نشده است؛ اما شهرداری تهران به عنوان پیشنهاد دهنده این نوع جدید از معاینه فنی، پیگیر انجام مطالعات و تصویب آن است. ؛