آقای وزیر! شرم نکردید با طالبان هم‌نوا شدید؟!

آقای وزیر! شرم نکردید با طالبان هم‌نوا شدید؟!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از همه شرم‌آورتر این که یکی از آقایان به جای اینکه بازدیدی از مسیر هیرمند و سد کجکی و کمال‌خان انجام داده باشند، هم‌نوا با طالبان گفته است، در این مسیر طولانی ۷۰۰ کیلومتری هیرمند در افغانستان، آبی باقی نمی‌ماند که به مرزهای ایران برسد.