سلاح‌ورزی آنقدر لجاجت کرد و استعفا نداد تا اخراج شد

سلاح‌ورزی آنقدر لجاجت کرد و استعفا نداد تا اخراج شد

روزنامه ایران نوشت: حسین سلاح‌ورزی از زمانی که مشخص شد انتخاب وی در خردادماه به صورت غیرقانونی بوده، با درخواست‌ از طرف فعالان بخش خصوصی مواجه بود تا شخصاً کناره‌گیری کند و اتاق بازرگانی را وارد حاشیه نسازد. اما او با لجاجت با این درخواست‌ها برخورد کرد و تا توانست حاشیه‌های جدیدی برای اتاق بازرگانی ساخت.