استعلام چک‌های در راه امکانپذیر شد

استعلام چک‌های در راه امکانپذیر شد

درراستای اجرای احکام قانون اصلاح قانون صدور چک، خدمت اعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذینفعان، مشتمل بر مبالغ چک‌های برگشتی و چک‌های در راه وی در دسترس عموم قرار دارد.