۸۵ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده‌ هستند

۸۵ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده‌ هستند

به گفته رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۸۵ درصد اتوبوس‌های درون‌شهری تهران به سن فرسودگی رسیده‌اند. در این شرایط نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی اصلی‌ترین و موثرترین راهکار کاهش آلودگی هواست. ؛