برای اتباع خارجی شناسنامه صادر می شود؟

برای اتباع خارجی شناسنامه صادر می شود؟

وحیدی اعلام کرد: براساس طرح ساماندهی اتباع خارجی، این اتباع نباید در محدوده برخی اماکن سکونت داشته باشند؛ بر همین اساس طرح خروج آنها از اطراف برخی اماکن در حال اجراست.
صدور کارت ملی اتباع برای مهاجرین

صدور کارت ملی اتباع برای مهاجرین

نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به ادغام طرح مجلس برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت با لایحه دولت تحت عنوان ساماندهی اتباع خارجی در یک طرح واحد، گفت: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن مجلس، این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی شد و حدود سه ماه است که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن قرار گیرد.