تهرانی ها در حسرت تنفس هوای پاک

تهرانی ها در حسرت تنفس هوای پاک

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۷۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است. ؛
تهران نفس می کشد

تهران نفس می کشد

شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای تهران در صبح جمعه بر روی عدد ۸۰ قرار دارد و کیفیت هوای تهران در این شرایط، قابل قبول است. ؛
تداوم آلودگی هوای تهران

تداوم آلودگی هوای تهران

میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (22 آبان‌ 1402 ) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. ؛
هوای تهران قابل قبول است

هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون (۹ آبان ماه) در شرایط قابل قبول قرار دارد. ؛