زاکانی کسب‌وکار جدید مردم را تعطیل می‌کند؟

زاکانی کسب‌وکار جدید مردم را تعطیل می‌کند؟

روزنامه جمهور اسلامی نوشت: ظهور و رشد بی‌حساب و کتاب ون‌کافه‌ها که درواقع همان نسخه نوین و به‌روز شده گاری‌ها و چرخ‌دستی‌های اغذیه‌فروشی تهران قدیم هستند، به یکی از چالش‌های شهر تهران تبدیل شده است.