در زمان شاه فقر و فلاکت و بدبختی بیداد می‌کرد، آب و برق نبود، باران هم نمی‌زد و خشکسالی بود

در زمان شاه فقر و فلاکت و بدبختی بیداد می‌کرد، آب و برق نبود، باران هم نمی‌زد و خشکسالی بود

نماینده خبرگان رهبری: فقر و فلاکت و بدبختی وجود داشت باران هم نمی‌زد و خشکسالی بود. در آن زمان که ما در روستا‌ها منبر می‌رفتیم، آب و برق نبود. گاز هم نبود و کلا بعد از انقلاب آمد. جاده هم نبود.