هوای تهران قابل تنفس است

هوای تهران قابل تنفس است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۷۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
هوای تهران آلوده است

هوای تهران آلوده است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
هشدار نارنجی برای هوای امروز تهران

هشدار نارنجی برای هوای امروز تهران

میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۱ قرار گرفته و وضعیت هوا نارنجی و برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
تنفس هوای قابل قبول در تهران

تنفس هوای قابل قبول در تهران

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز (۷ آبان‌ماه) در شرایط قابل قبول قرار دارد.