رویای ۲۰۰ میلیون یورویی زاکانی چقدر قابل تعبیر شدن است؟ آیا منوریل احمدی‌نژاد تکرار می‌شود؟

رویای ۲۰۰ میلیون یورویی زاکانی چقدر قابل تعبیر شدن است؟ آیا منوریل احمدی‌نژاد تکرار می‌شود؟

علیرضا زاکانی، شهردار تهران می‌خواهد تا ۱۸ماه دیگر، تراموا به پایتخت بیاورد. وسیله‌نقلیه‌ای که قبلا هم درباره حضورش در تهران حرف‌وحدیث زیاد بود. زاکانی ۱۲ تیرماه، در آخرین نشست خبری‌اش که با موضوع حمل‌ونقل برگزار شد، خبر داد که تراموا، در خط یک بی‌آرتی از ترمینال شرق تا میدان آزادی، به‌طول ۱۸کیلومتر راه‌اندازی می‌شود.