در تهران مازوت‌سوزی داریم؟

در تهران مازوت‌سوزی داریم؟

مطالعات سیاهه انتشار نشان می‌دهد که حدود ۲۴ درصد از آلودگی هوای پایتخت ناشی از ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسی‌های فرسوده است.