امروز بنزین بسیار ارزان و به ثمن بخس به مردم عرضه می‌شود، گرانش کنید

امروز بنزین بسیار ارزان و به ثمن بخس به مردم عرضه می‌شود، گرانش کنید

مصطفی میرسلیم گفت: فرآورده‌های نفتی و گازی به قیمت ارزان و بهتر است بگویم بسیار ارزان، در داخل کشور معامله می‌شود و این مزیتی شده است برای صنایع که از تأمین یا خرید مواد اولیۀ نفت‌خام و گاز ارزان توانسته‌اند به سودهای سرشاری دست یابند. همچنین سوخت عرضه شده به مردم به ثمن بخس است. قیمت سوخت باید اصلاح شود.