مُردن، بسته به لوکیشن از ۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان آب می‌خورد!

مُردن، بسته به لوکیشن از ۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان آب می‌خورد!

یکی از کارگران بهشت زهرا (س) می‌گوید: «قیمت قبر‌های وسط قطعه با جلوتر از آن فرق دارد؛ قبری که لب خیابان است ۴۵ میلیون تومان است. اگر وسط قطعه باشد همون ۱۳-۱۲تومان. چرا؟ چون اگر کسی بخواهد به متوفی سر بزند، رفت‌وآمد برایش نزدیک‌تر می‌شود.»

اگر تا ۷ سالگی مردید قبرتان مجانی است وگرنه…

اگر تا ۷ سالگی مردید قبرتان مجانی است وگرنه…

هزینه خرید قبر در امامزاده صالح نزدیک به شاه عبدالعظیم است؛ در شاه عبدالعظیم هزینه خرید قبر ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده‌است و در امامزاده صالح هزینه خرید قبر ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده‌است که با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان برای امور خیریه، ۷۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.