زمان آغاز اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده اعلام شد

زمان آغاز اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده اعلام شد

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از افزایش بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: مالکان در محلات فرسوده در صورت واگذاری ملک خود به دولت می‌توانند زمین یا واحد نوسازی شده با ۴۰ درصد تخفیف دریافت کنند که به‌زودی عملیات اجرایی آن در کشور، آغاز می‌شود.
معاوضه خانه فرسوده با زمین یا آپارتمان نوساز دولتی

معاوضه خانه فرسوده با زمین یا آپارتمان نوساز دولتی

معاوضه خانه فرسوده با زمین یا آپارتمان نوساز دولتی، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی، تسهیل در تامین پارکینگ و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از کسب و کارهای خانگی باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده شده و در قالب طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار واحد در این مناطق به مرحله ساخت رسیده است.